Dataskyddsupplysning

Tillämpningsområde

Denna dataskyddsupplysning informerar användaren om hur, i vilken utsträckning och för vilka ändamål som personrelaterade uppgifter samlas in på denna webbplats (nedan ”utbud”) och används av den ansvariga tillhandahållaren Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, DE-86517 Wehringen, +49 8234-96220, info(at)happydog.de auf dieser Website (im folgenden “Angebot”).

De rättsliga principerna för dataskydd framgår av den federala lagen om dataskydd (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) och lagen om telemedia (Telemediengesetz, TMG).

Åtkomstuppgifter/serverloggfiler

Tillhandahållaren (respektive dennes domänleverantör) samlar in uppgifter om all åtkomst till utbudet (så kallade serverloggfiler). Åtkomstuppgifterna omfattar:

namnet på den webbplats som besöks, fil, datum och klockslag för besöket, överförd datamängd, meddelande om genomfört besök, typ och version av webbläsare, användarens operativsystem, referrer URL (föregående sida som har besökts), IP-adress och användarens Internetleverantör.

Tillhandahållaren använder protokolluppgifterna enbart för statistisk utvärdering som gagnar utbudets användning och säkerhet och som optimerar utbudet. Leverantören förbehåller sig dock rätten att kontrollera protokolluppgifterna i efterhand om det finns hållpunkter för berättigad misstanke om olaglig användning.

Hantering av personrelaterade uppgifter

Personrelaterade uppgifter är information med vars hjälp en person kan bestämmas, d v s uppgifter som kan spåras tillbaka till en person. Sådana uppgifter kan vara namn, e-postadress eller telefonnummer. Men även uppgifter om preferenser, hobbyer, medlemskap eller vilka webbplatser som en person har besökt räknas till personrelaterade uppgifter.

Tillhandahållaren samlar endast in, använder och lämnar personrelaterade uppgifter vidare när lagen tillåter det eller när användaren är införstådd med insamlingen av uppgifterna.

Kontakt

När användaren tar kontakt med tillhandahållaren (till exempel genom ett kontaktformulär eller per e-post) sparas användarens uppgifter i syfte att bearbeta förfrågan samt för det fall att uppföljande frågor skulle uppstå.

Nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev informerar vi dig om oss och vårt utbud.

Om du vill få vårt nyhetsbrev behöver vi en giltig e-postadress samt information som tillåter oss att kontrollera att du äger den e-postadress som du har angett eller att adressens ägare är införstådd med att ta emot nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in. Dessa uppgifter används enbart för att skicka nyhetsbrevet och lämnas inte vidare till tredje part.

När du anmäler dig för nyhetsbrevet sparar vi din IP-adress och datumet för anmälan. Lagringen har endast till syfte att kunna visa om en tredje person missbrukar en e-postadress och anmäler sig för nyhetsbrevet utan den berättigades kännedom.

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande av lagringen av uppgifterna, e-postadressen och användningen av adressen för att skicka nyhetsbrevet. Återkallelse kan ske via länken i själva nyhetsbrevet, i din profil eller genom ett meddelande till ovanstående kontaktmöjligheter.

Integrering av tjänster och innehåll från tredje part

Det kan förekomma att innehåll från tredje part, som till exempel videor från YouTube, kartmaterial från Google Maps, RSS-feeds eller grafiker från andra webbplatser integreras i detta webbutbud. Detta förutsätter alltid att tillhandahållaren av innehållet (nedan kallad ”tredje part-tillhandahållare”) får kännedom om användarens IP-adress. Utan IP-adress skulle dessa tillhandahållare inte kunna skicka innehållet till respektive användares webbläsare. IP-adressen är därför nödvändig för att visa innehållet. Vi är bemödade om att endast lägga in sådant innehåll vars tillhandahållare använder IP-adressen enbart för att leverera innehållet. Vi har emellertid inget inflytande över om tredje-part-tillhandahållare sparar IP-adressen för exempelvis statistiska ändamål. Såvida vi har kännedom om detta informerar vi användaren.

Om du använder externa länkar som erbjuds inom ramen för våra Internetsidor omfattar denna dataskyddsupplysning inte dessa länkar respektive länkade webbplatser. Vi har inget inflytande över om andra tillhandahållare följer dataskydds- och säkerhetsbestämmelserna. Informera dig därför även på de andra tillhandahållarnas Internetsidor om den dataskyddsupplysning som finns där. Vid tidpunkten för skapande av länkarna hade vi ingen kännedom om att rättsliga dataskyddsbestämmelser åsidosattes på länkade webbplatser.

Cookies

Cookies är små filer som gör det möjligt att spara specifik, datorrelaterad information på användarens åtkomstutrustning (PC, smarttelefon e dyl). De har å ena sidan till uppgift att förbättra användarvänligheten hos webbplatserna vilket användaren drar nytta av (t ex lagring av inloggningsuppgifter). Å andra sidan är de till för att registrera statistiska uppgifter om hur webbplatserna används och att analysera uppgifterna för att förbättra utbudet. Användaren kan påverka användningen av cookies. De flesta webbläsare har en funktion som begränsar eller komplett förhindrar att cookies sparas. Vi vill emellertid påpeka att användningen och i synnerhet användningskomforten är begränsad utan cookies.

Du kan förvalta många online-cookies från företag via den US-amerikanska sidan http://www.aboutads.info/choices/ eller via EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .

Google Analytics

Detta utbud använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, det vill säga textfiler som sparas på användarens dator för att kunna analysera hur han/hon använder webbplatsen. Information som genereras av en sådan cookie vid användningen av webbplatsen överförs i regel av Google till en server i USA och sparas där.

Aktiveras IP-anonymiseringen på denna webbplats avkortar Google emellertid först användarens IP-adress inom medlemsstaterna i den Europeiska unionen eller i andra avtalsstater anslutna till avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen kommer endast i undantagsfall att överföras till en Google-server i USA och avkortas där. IP-anonymiseringen är aktiv på denna webbplats. Google kommer på uppdrag av tillhandahållaren av denna webbplats att använda denna information för att utvärdera hur användaren navigerar på webbplatsen. Google sammanställer sedan rapporter om aktiviteterna på webbplatsen för att erbjuda tillhandahållaren av webbplatsen ytterligare tjänster i samband med webbplats- och Internetanvändningen.

Den IP-adress som förmedlas av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte samman med andra uppgifter från Google. Användaren kan välja att stänga av användningen av cookies genom att göra den inställningen i webbläsaren. Observera att användaren i så fall inte kommer att kunna använda samtliga funktioner på denna webbplats. Användaren kan dessutom stoppa överföringen till Google och bearbetningen av de uppgifter som skapas av cookien och som berör användningen av webbplatsen (inkl användarens IP-adress) genom att ladda ner och installera en webbläsar-plugin som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativt till en webbläsar-add-on eller för webbläsare på mobil utrustning, klicka på denna länk för att i fortsättningen stoppa att information registreras av Google Analytics på denna webbplats. I detta fall sparas en opt-out-cookie på din utrustning. Raderar du dina cookies måste du klicka på länken igen.

YouTube

This website uses at least one plug-in from YouTube. YouTube is part of Google Inc. (“Google”). The company headquarters are located in San Bruno/California, USA. As soon as you visit a page containing a YouTube plug-in on the Happy Dog website then a connection is made to the YouTube servers. The YouTube servers record what you view on our site. If you are logged into your YouTube account, YouTube can link your surfing behaviour to your account. In order to avoid this, you can log out from your YouTube account before visiting our website. You can find more information on how YouTube collects and uses your data in their data protection information at www.youtube.com.


Återkallelse, ändringar, rättelser och aktualiseringar

Användaren är berättigad att på begäran få kostnadsfri upplysning om de personrelaterade uppgifter som har sparats om honom/henne. Användaren är dessutom berättigad till att ej korrekta uppgifter rättas och att hans/hennes personrelaterade uppgifter spärras och raderas såvida ingen lagstadgad arkiveringsskyldighet hindrar detta.

Anpassad av webbplatsägaren
Dataskyddsförlaga av advokat Thomas Schwenke - I LAW it

Print page  
Sök