Imprint

Bolag:

TRIXIE Sverige AB 
Bygelvägen 2
94591 Norrfjärden
+46 911-23 33 00
info(at)trixie.se
Org.nr: 556399-2188

onlineinnehåll

Författaren tar inget som helst ansvar för relevans, noggrannhet, fullständighet eller kvalitet på den information som ges. Skadeståndsanspråk mot författaren i fråga om materiella eller fiktiva skador som orsakats av användning eller icke-användning av den presenterade informationen, eller genom användning av felaktiga eller ofullständiga uppgifter, är i grunden undantagna, i den mån avsiktlig eller grov vårdslöshet av författaren kan bevisas. Alla erbjudanden kan komma att ändras och icke-bindande. Författaren uttryckligen förbehåller sig rätten att ändra, komplettera, ta bort eller att tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen av delar av sidor eller hela erbjudandet utan separat meddelande.

Referenser och länkar

Ansvar för direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("hyperlänkar") som ligger utanför författarens ansvar skulle antas endast i de fall där författaren hade förkunskaper om deras innehåll och där det skulle ha varit tekniskt genomförbart och rimligt att förhindra användning av sådana olagligt innehåll. Ansvaret för ytterligare innehåll, och i synnerhet för skador som uppstår vid användning eller icke-användning av sådan information som tillhandahålls ska ligga med operatören av webbplatsen och inte med den som driver en webbplats som enbart hänvisar till publicering via hyperlänkar.

Tvistlösning

Plattformen för EU-kommissionen gällande tvistlösning online: www.ec.europa.eu/consumers/odr
Interquell GmbH är varken villig eller skyldig att delta i tvistlösningsförfarandet vid konsumenternas skiljedomstol.

Copyright

Författaren gör sitt yttersta för att iaktta upphovsrätt av grafik, ljudinspelningar, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda sin egen grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter eller att använda licensfria grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter. Upphovsrätten i publicerade objekt skapade av författaren skall fortsätta med författaren av sajten. Sådana grafik, ljudinspelningar, videosekvenser och texter får inte reproduceras eller användas i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan uttryckligt skriftligt medgivande från upphovsmannen.

Rättsliga giltigheten av denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning skall betraktas som en del av webbplatsen som du remitterades till den här sidan. Om delar eller enskilda formuleringar i denna text inte, inte längre eller inte helt överensstämmer med den tillämpliga rättsliga situationen, övriga delar av dokumentet skall inte påverkas av antingen när det gäller deras innehåll eller deras giltighet.

Print page  
Sök