Dataskyddsförklaring (integritetspolicy)

1. Dataskydd i överblick

Allmänna upplysningar

Upplysningarna nedan vill ge dig en överblick över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vars hjälp du kan identifieras personligen. Detaljerade informationer om temat dataskydd finns i vår integritetspolicy längst ner.

Analysverktyg och externa verktyg

När du besöker vår webbplats så kan dina surfvanor utvärderas resp. analyseras. Detta sker framför allt med hjälp av så kallade webbkakor och så kallade analysprogram. Analysen av dina surfvanor sker i regel anonymt; det vill säga att dina surfvanor inte kan samordnas med dig personligen. Du har emellertid möjlighet att tacka nej till en sådan analys genom att du återkallar ditt samtycke eller genom att du förhindrar en sådan analys genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerade informationer om detta finns i vår integritetspolicy i rubriken “Externa moduler och analysverktyg”.

Du har alltså möjlighet att tacka nej till en sådan analys. Mer informationer om detta finns i vår integritetspolicy.

2. Allmänna upplysningar och obligatoriska informationer

Dataskydd

För oss som tillhandahåller denna webbplats resp. dessa sajter är det mycket viktigt att skydda dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och följer så alla lagliga bestämmelser om dataskydd och naturligtvis även vår integritetspolicy.

När du använder denna webbplats samlas diverse personuppgifter in. Personuppgifter är sådana uppgifter med vars hjälp det är möjligt att identifiera dig som peson. I vår integritetspolicy förklarar vi vilka uppgifter vi samlar in och för vilka ändamål vi använder dessa uppgifter. Vi förklarar också hur och i vilket syfte vi gör det.

Vi ber att få hänvisa till att det alltid kan finnas en viss risk vad det gäller säkerheten i samband med en dataöverföring på internet (t.ex. i samband med att man skickar mejl). Därför är det inte möjligt att skydda sig helt mot risken att andra har åtkomst på viss information.

Uppgift om den personuppgiftsansvarige

Ansvarig för databehandlingen på vår webbplats är:

TRIXIE Sverige AB
VD: Maria Lundberg
Bygelvägen 2, 945 91 Norrfjärden

Telefon: 0911-23 33 00
E-post: maria.lundberg(at)trixie.se p.luginbuehl(at)happydog.ch

Personuppgiftsansvarig kan vara en fysisk eller juridisk person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om för vilka ändamål behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-post adresser och liknande) ska användas och vilka hjälpmedel som ska tillämpas.

SSL resp. TLS kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiella innehåll, som t.ex. dina beställningar eller en förfrågan som du skickar till oss, använder vi en SSL resp. TLS kryptering. Du kan se om kommunikationen är krypterad genom att du i webbläsarens adressfält i stället för “http://” går till “https://”. Då ser du fältet där webbläsaren står en symbol med ett hänglås.

När du har aktiverat SSL resp. TS krypteringen kan ingen annan läsa det som du skickar till oss.

3. Dataskyddsombud

Enligt lagen är ett dataskyddsombud föreskrivet.

Vi har tillförordnat ett dataskyddsombud för vårt företag.

4. Dataregistrering på vår webbplats

Webbkakor

På webbsajter används delvis cookies, det vill säga så kallade webbkakor. De kan inte skada din dator och innehåller inte heller några datavirus. Webbkakor hjälper oss att göra våra sajter och erbjudanden mer användarvänliga, mer effektiva och mer säkra. Webbkakor är små textfiler som överförs resp. installeras på din dator och som din webbläsare sparar.

De flesta webbkakor som vi använder är så kallade “session-kakor”. Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats. Andra webbkakor sparas på din dator ända tills du raderar dem. Dessa webbkakor hjälper oss att ”känna igen“ din webbläsare nästa gång som du besöker oss.

Du kan ställa in din webbläsare så, att du informeras om när webbkakor överförs resp. installeras på din dator, att du endast tillåter webbkakor i enskilda fall, att du utesluter webbkakor i vissa fall eller i största allmänhet. Du kan också aktivera en funktion som automatiskt raderar alla webbkakor när du stänger ner din webbläsare. Om du avaktiverar webbkakor kan det emellertid hända att webbplatsens funktioner är begränsade.

Webbkakor som behövs för den elektroniska kommunikationen eller för att kunna ställa vissa funktioner till förfogande (t.ex. funktionen varukorg) sparas med stöd av art. 6:1 bokstav f GDPR. Den som tillhandahåller en webbplats har ett så kallt berättigat intresse att spara webbkakor för att kunna tillhandahålla sina tjänster på tekniskt felfritt och optimalt sätt. Såvida andra webbkakor (t.ex. webbkakor för att analysera dina surfvanor) sparas så finns separata upplysningar om detta i vår integritetspolicy.

Server-Log-filer

Dessa sajters leverantör samlar in och sparar automatiskt informationer i så kallade Server-Log-filer som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • webbläsarens typ och version
 • operativsystemet som används
 • referrer URL
 • värdnamnet på din dator
 • tiden för en server förfrågan
 • IP-adressen

  Dessa uppgifter sammanförs inte med andra datakällor.

  Rättslig grund för vår databehandling är här art. 6:1 bokstav b GDPR som tillåter databehandling i syfte att kunna fullgöra avtal eller för att kunna vidta alla åtgärder som är nödvändiga innan ett avtal ingås.

  Kontaktformulär

  Om du skickar oss en förfrågan med hjälp av vårt kontaktformulär så sparas de uppgifter som du har fyllt i på kontaktformuläret inklusive dina kontaktuppgifter. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna handlägga resp. bearbeta din förfrågan och i fall du eller vi skulle ha ytterligare någon fråga i samband med din förfrågan. Dessa uppgifter lämnar vi inte ut till andra utan ditt samtycke.

  Behandlingen av de uppgifter som du har fyllt i på kontaktformuläret sker alltså uteslutande enligt ditt samtycke (art. 6:1 bokstav a DSGVO). Du kan emellertid när som helst återkalla ditt samtycke. För att göra det så räcker det att du skickar ett mejl till oss. Rättmätigheten av de databehandlingsrutiner som var aktuella fram till dagen som du återkallade ditt samtycke berörs emellertid inte av detta.

  De uppgifter som du har fyllt i på kontaktformuläret förblir kvar hos oss så länge tills du ber oss att radera dessa, tills du återkallar ditt samtycke att vi får spara dem eller tills ändamålet för att spara dessa uppgifter bortfaller (t.ex. när bearbetningen av din förfrågan är avslutad). Rättsligt bindande bestämmelser i lagen – i synnerhet vad det gäller frister om hur länge handlingar och uppgifter måste sparas – berörs inte av detta.

  Uppgifternas behandling (uppgifter om kunder och om avtal)

  Vi samlar endast in, behandlar och använder personuppgifter i den omfattning som dessa behövs för att kunna ingå, fastställa innehållet i eller ändra ett rättsförhållande (uppgifter om kunder). Rättslig grund för vår databehandling är här art. 6:1 bokstav b DSGVO som tillåter behandlingen av uppgifter i syfte att kunna fullgöra avtal eller för att kunna vidta alla åtgärder som krävs innan ett avtal ingås. Personuppgifter som hänför sig till ett anspråkstagande av vår webbplats resp. av våra internetsajter (användardata) samlas in, behandlas och används endast i den omfattning som är nödvändig för att göra det möjligt för användaren att ta våra tjänster i anspråk eller för redovisningssyften.

  De kunduppgifter som vi har samlat in raderas efter det att en beställning har avslutats eller när en affärsrelation upphör. Lagskrivna frister om hur länge handlingar och uppgifter måste sparas berörs inte av detta.

  5. Analysverktyg och reklam resp. marknadsföring

  Google Analytics

  För denna webbplats använder vi funktioner som ingår i webb-analystjänsten Google Analytics. Dessa tjänster tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Google Analytics använder så kallade webbkakor. Det är textfiler som sparas på din dator och med vars hjälp vi kan analysera resp. utvärdera din användning av vår webbplats. De informationer om din användning av vår webbplats som samlas in med hjälp av dessa kakor överförs i regel till en server hos Google i USA där de sparas.

  Att få spara Google-Analytics webbkakor grundar sig på art. 6:1 bokstav f GDPR. Den som tillhandahåller en webbplats har ett berättigat intresse att analysera surfvanorna i syfte att kunna optimera både sina webberbjudanden och sin reklam resp. sin marknadsföring.

  IP Anonymisering

  På denna webbplats har vi aktiverat funktionen IP-anonymisering. Det innebär, att om du befinner dig i en medlemsstat i EU eller i en annan i stat för vilken avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller så kortar Google ner din IP-adress innan den överförs. Hela IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en Google server i USA där den sedan kortas ner. På uppdrag av leverantören som tillhandahåller denna webbplats kommer Google att använda dessa informationer för att analysera resp. utvärdera din användning av webbplatsen, för att skapa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att kunna fullgöra övriga tjänster som är kopplade till användningen av webbplatsen och internetanvändningen. IP-adressen som överförs från din webbläsare genom Google Analytics sammanför Google inte med andra informationer eller upplysningar.

  Browser Plugin

  Genom vissa inställningar i din webbläsares programvara kan du förhindra att webbkakor sparas; men observera att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. Du kan när som helst förhindra att informationer samlas in och sparas (inkl. din IP-adress) genom att du laddar ner och installerar de webbläsare-plugin som tillhandahålls via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Återkalla ditt samtycke till datainsamling

  Du kan förhindra att dina uppgifter samlas in via Google Analytics genom att du klickar på följande länk. Då installeras en så kallad opt-out-webbkaka som förhindrar att dina uppgifter samlas i samband med dina framtida besök på denna webbplats: Avaktivera Google Analytics.

  Mer informationer om hanteringen av användaruppgifter finns på Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

  Google Analytics demografiska egenskaper

  På denna webbplats används även funktionen “demografiska egenskaper” som ingår i Google Analytics. Med hjälp av denna funktion kan rapporter skapas som innehåller informationer om webbplatsbesökarens ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter hämtas från Googles intresserelaterade reklam och från de externa leverantörernas uppgifter om besökarna på deras webbplats. Dessa uppgifter kan inte samordnas med en speciell person. Du har emellertid också här möjlighet att avaktivera denna funktion via annonsinställningarna på ditt Google-konto eller att generellt neka till att dina uppgifter samlas in via Google Analytics. Då behöver du bara göra det som beskrivs i avsnittet “Återkalla ditt samtycke till datainsamling”.

  Google AdWords och Google Conversion-Tracking

  På denna webbplats används också tjänsten Google AdWords. Google AdWords är ett online-reklamprogram som Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”) tillhandahåller.

  Genom att vi använder Google AdWords tjänsten så använder vi också en funktion som kallas för conversion tracking. Det innebär att en webbkaka för conversion-tracking installeras resp. sparas på din dator när du klickar på en Google annons. Dessa webbkakor är små textfiler som internet-webbläsaren installerar på din dator. De upphör emellertid att gälla efter 30 dagar och de innehåller inga personuppgifter, vilket innebär att de inte medger någon personlig identifiering. Om du sedan besöker vissa sidor på denna webbplats igen medan ovan nämnda webbkakor fortfarande gäller så kan både Google och vi se, att du har klickat på annonsen och har länkats vidare till denna sajt.

  Varje Google AdWords-kund får en annan webbkaka. Dessa webbkakor kan inte följas upp via AdWords- kundernas webbplats. De uppgifter resp. informationer som samlas in med hjälp av conversion-webbkakor används för att skapa conversion-statistiker för de AdWords-kunder som har bestämt sig för conversion-tracking. Dessa kunder får då information om det sammanlagda antalet användare resp. besökare som har klickat på deras annons och som har länkats vidare till en sajt som har en så kallad conversion-tracking-tag. AdWords-kunderna får emellertid inga informationer med vars hjälp användaren eller besökaren skulle kunna identifieras. Om du inte vill acceptera ovan nämnda tracking så kan du neka till att samtycka till detta genom att du avaktiverar Google conversion-tracking webbkakan via din internet-webbläsare. Då är du inte med i någon conversion-tracking statistik.

  Rättslig grund för att få spara “conversion-webbkakor” är art. 6:1 bokstav GDPR. Den som tillhandahåller en webbplats har ett så kallat berättigat intresse i en analys av användarnas surfvanor för att kunna optimera både sina erbjudanden och sin reklam resp. sin marknadsföring.

  Mer information om Google AdWords och Google conversion-tracking finns i Googles integritetspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/.

  Du kan ställa in din webbläsare så, att du informeras om när webbkakor överförs respektive installeras på din dator, att du endast tillåter webbkakor i enskilda fall, att du utesluter webbkakor i vissa fall eller i största allmänhet och du kan även aktivera en funktion som automatiskt raderar alla webbkakor när du stänger ner din webbläsare. Om du avaktiverar webbkakor kan det emellertid hända att webbplatsens funktioner är begränsade.

  6. Plugins och verktyg

  YouTube

  På vår webbplats använder vi så kallade YouTube plugins som Google tillhandahåller. Leverantör av dessa sajter är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

  Om du besöker en av våra sajter som har en YouTube- plugin installerad så iordningsställs en uppkoppling mot YouTubes servrar. YouTube-servern informeras då om vilka sajter som du har besökt.

  När du har loggat in dig på ditt YouTube-konto så är det för YouTube möjligt att direkt kunna samordna dina surfvanor med din personliga profil. Detta kan du förhindra genom att du loggar ut dig från ditt YouTube-konto.

  Vi använder YouTube för att kunna presentera våra online-erbjudanden på ett tilltalande sätt. Enligt art 6:1 bokstav f GDPR är detta ändamål ett berättigat intresse.

  Mer informationer om hanteringen resp. behandlingen av användaruppgifter finns i YouTubes integritetspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

  Google Maps

  Via en API använder vi på vår webbplats även kartbildtjänsten Google Maps som Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, tillhandahåller.

  För att kunna använda tjänsten Google Maps så är det nödvändigt att spara din IP-adress. Dessa informationer skickas i regel till en Google-server i USA och sparas där. Vi på denna webbplats har ingen möjlighet att påverka denna dataöverföring.

  Vi använder Google Maps för att kunna presentera våra online-erbjudanden på ett tilltalande sätt och för att våra besökare lättare ska kunna hitta de platser som vi nämner på vår webbplats. Enligt art 6:1 bokstav f GDPR är detta ändamål ett berättigat intresse.

  Mer informationer om hanteringen resp. behandlingen av användaruppgifter finns i Googles integritetspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

  Vid sidan om för vår webbplats så använder och behandlar vi personuppgifter principiellt även inom ramen av våra affärsrelationer. Informationer om sådan databehandling och om dina dataskyddsrättsliga anspråk och rättigheter, som delvis även gäller databehandlingen på vår webbplats, finns i nedan nämnda dataskyddsupplysningar enligt art. 13, 14 och 21 i dataskyddsförordningen – GDPR

  Hur vi hanterar dina uppgifter och dina rättigheter

  Upplysningar enligt 13, 14 och 21 DS-GVO

  TRIXIE Sverige AB, Bygelvägen 2, 945 91 Norrfjärden

  Vi vill också gärna upplysa dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka anspråk och rättigheter du har enligt gällande dataskyddsrättsliga bestämmelser, det vill säga enligt dataskyddslagen. Vilka uppgifter i detalj som vi behandlar och på vilket sätt resp. för vilka ändamål vi använder dessa beror i första hand på vilka tjänster som du vill ta i anspråk resp. vilka tjänster som har avtalats.

  1. Vem ansvarar för databehandlingen och till vem kan jag vända mig?

  TRIXIE Sverige AB
  VD: Maria Lundberg
  Bygelvägen 2, 945 91 Norrfjärden

  Telefon: 0911-23 33 00
  E-post: maria.lundberg(at)trixie.se

  Du når vårt dataskyddsombud på följande sätt

  2. Vilka källor och vilka uppgifter använder vi?

  Vi behandlar de personuppgifter som vi får av dig inom ramen av vår affärsrelation. Dessutom behandlar vi – såvida det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla och fullgöra de tjänster som vi erbjuder – även personuppgifter som vi får från partnerföretag som vi, firman TRIXIE Sverige AB samarbetar med eller som vi får från andra (t.ex. handelsagenter) såvida detta är tillåtet (t.ex. för att kunna bearbeta en beställning, för att kunna fullgöra ett avtal eller som du har samtyckt till). Dessutom behandlar vi även personuppgifter som vi har samlat in från allmänt tillgängliga källor (t.ex. kreditupplysningsregister, handels- och föreningsregister, pressen och massmedia) vilka vi både får samla in och behandla.

  Relevanta personuppgifter är personuppgifter (namn, adress och andra kontaktuppgifter, födelsedatum/ålder och uppgifter som gäller yrkesverksamheten samt legitimationsuppgifter (t.ex. uppgifterna på ID-kortet). Dessutom kan det också vara fråga om uppgifter som gäller en beställning (t.ex. en leveransorder), uppgifter som vi måste ha för att kunna fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter (t.ex. uppgifter om omsättningen vad det gäller betalningar), produktuppgifter, reklam- och distributionsuppgifter, dokumentationsuppgifter (t.ex. rådgivningsprotokoll), registeruppgifter, uppgifter om din användning av de telekommunikationsmedier som vi tillhandahåller (t.ex. tiden när du besöker vår webbplats, när du aktiverar våra appar eller läser våra nyhetsbrev eller tittar på våra sajter) samt andra uppgifter som kan jämföras med ovan nämnda kategorier.

  3. Varför behandlar vi dina uppgifter (för vilket ändamål) och på vilken rättslig grund?

  Vi behandlar dina personuppgifter enligt bestämmelserna i den allmänna europeiska dataskyddsförordningen (DS-GVO) och enligt dataskyddsförordningen GDPR (BDSG (please modify according to national law).

  aa) Databehandling för att kunna fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter enligt art. 6:1 s. 1 bokstav b GDPR.

  Behandlingen av personuppgifter (art. 4 nr 2 DS-GVO) sker med anledning av den rådgivning vi tillhandahåller om du skickar oss en förfrågan, i synnerhet också för att kunna fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter eller för att kunna vidta alla åtgärder som behövs innan ett avtal ingås och för att kunna bearbeta din beställning samt för att kunna fullfölja alla administrativa rutiner som är nödvändiga i samband med våra varuleveranser. Syftet med denna databehandling rättar sig i första hand efter den konkreta produkten som efterfrågas och som även kan innefatta bland annat rådgivning och liknande tjänster.  Detaljerade informationer om databehandlingens ändamål finns i respektive avtalshandlingar och i våra allmänna affärsvillkor.

  bb) Inom ramen av intresseavvägningen enligt art. 6:1 s. 1 bokstav f GDPR

  Såvida det är nödvändigt så behandlar vi dina uppgifter vid sidan om att de behövs för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter även i våra och i tredje parts berättigade intressen. Här följer några exempel:

   • För kontakt med kreditupplysningsfirmor (t.ex. SCHUFA) och för utbyte av informationer med dessa för utredning av kreditvärdigheten och bortfallsrisker
   • För kontroll och optimering av metoder för behovsanalyser och för att direkt kunna tilltala dig som kund
   • För reklam eller för marknadsforskning resp. opinionsundersökningar såvida du inte har återkallat ditt samtycke
   • För att kunna göra rättsliga anspråk gällande och för att kunna försvara oss i rättsliga tvister
   • För att kunna säkerställa vår IT-säkerhet och vår IT-verksamhet
   • För åtgärder som gäller vår verksamhetsstyrning och den fortsatta utvecklingen av våra tjänster och produkter
   • För att förhindra brott och för att hjälpa till att utreda dessa
   • Videoövervakningen på vår firmaareal används för att samla bevis i samband med eventuella brott. Dessa uppgifter behövs för att kunna skydda våra kunder och anställda samt för att bevaka våra intressen i samband med eventuella hemfridsbrott.

   cc) Med anledning av ditt samtycke, art. 6:1 s. 1 bokstav a GDPR

   Om du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter för vissa ändamål (t.ex. att vi får lämna ut uppgifter till externa distributionspartner eller för en analys av betalningsuppgifter i marknadsföringssyfte) så är denna behandling av dina uppgifter rättmätig, eftersom du har samtyckt till den. Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gäller även för återkallande av ett samtycke (som exempelvis SCHUFA-klausulen) som du redan har förklarat gentemot oss innan DS-GVO trädde i kraft, alltså innan den 25 mars 2018. Vänligen observera att ett återkallande alltid först är verksamt i framtiden. Det gäller alltså inte för den databehandling som ägde rum innan du återkallade ditt samtycke.

   dd) Med anledning av lagliga bestämmelser och föreskrifter, art. 6:1 s. 1 bokstav c GDPR

   Som firma har vi diverse rättsliga resp. lagskrivna skyldigheter vilket innebär, att det finns vissa krav på oss som vi måste uppfylla (t.ex. lagen om penningtvätt, skattelagen). Därför är vi till exempel skyldiga att bland annat samla in uppgifter som gäller identitets- och ålderkontrollen, förebyggande åtgärder mot svindleri och penningtvätt samt skatterättsliga kontroll- och anmälningsskyldigheter.

   4. Vem får mina uppgifter?

   Inom vår firma får alla avdelningar och enheter dina uppgifter som dessa behöver för att kunna fullgöra sina avtalsenliga och lagsskrivna skyldigheter. Även andra som bearbetar en beställningar (art. 28 DS-GVO) kan få dina uppgifter för ovan nämnda ändamål. Dessa kan vara företag som betaltjänster, IT-tjänster, företag tillhandahåller logistiken, samt företag som tillhandahåller trycktjänster, telekommunikation, inkasso, rådgivning och konsultverksamhet samt distribution och marknadsföring. Vad det gäller dataöverföringen till mottagare utanför vår firma är det viktigt att du vet, att vi enligt våra mellan dig och oss överenskomna allmänna affärsvillkor är skyldiga till sekretess vad det gäller alla kundrelaterade fakta och bedömningar som vi har kännedom om. Informationer om dig får vi endast lämna ut till andra om lagen tillåter det, om du har samtyckt till det eller om vi har tillstånd att lämna ut respektive uppgift.

   5. Hur länge sparas mina uppgifter?

   Såvida det behövs så sparar vi dina personuppgifter så länge som vi har en affärsrelation med dig, vilket även innefattar de åtgärder som är nödvändiga både innan ett avtal ingås och för själva avtalet. Dessutom finns det vissa lagrings- och dokumentationsskyldigheter som vi måste beakta enligt handelslagen (HGB), avgiftsförordningen (AO) och enligt lagen om penningtvätt. De tidsfrister som nämns i dessa lagar och förordningar är på mellan två och tio år. Dessutom gäller för lagringen av uppgifter även den lagskrivna preskriptionstiden som till exempel enligt 195 §§ och följande i den tyska civillagen (BGB) i regel är tre år, men som i enskilda fall också kan vara upp till trettio år.

   6. Vad måste jag beakta om jag vill vara med i pristävlingar eller ta del av rabattkampanjer?

   För att du ska kunna vara med i pristävlingar och ta del av rabattkampanjer och för att vi ska kunna genomföra dessa och skicka ut eventuella vinsmeddelanden så behöver vi vissa uppgifter av dig. Dessa är till exempel:

   • ditt förnamn och efternamn
   • din E-post-adress
   • i förekommande fall året när du är född
   • i förekommande fall ditt telefonnummer

   Rättslig grund för dessa uppgifter är art. 6:1 bokstav b) EU GDPR vilket innebär, att du ger oss dina uppgifter på grund av ett avtalsförhållande (villkoren för ett deltagande) mellan dig och TRIXIE Sverige AB. För detaljerade uppgifter om detta, se respektive villkor för deltagandet.

   Principiellt raderas dina uppgifter efter det att en pristävling är avslutad. Vad det gäller uppgifterna om de som vinner så sparar vi dessa uppgifter, vilka vi behöver för den fortsatta handläggningen av respektive avtals, så länge tills de den lagskrivna garantin respektive den i förekommande fall avtalsenliga garantin har löpt ut. När denna frist har löpt ut så sparar vi endast de uppgifter som vi är skyldiga att spara enligt handels- och skattelagen för den föreskrivna tiden. Under denna tidsperiod (i regel tio år från och med vinstdagen) behandlas dessa uppgifter igen enbart i syfte att möjliggöra eventuella kontroller från skattemyndigheter samt i samband med utredningen av eventuella brott.

   Våra kunder har dessutom möjlighet att utnyttja olika rabatterbjudanden och rabattkuponger. Om du har samtyckt till att dina uppgifter får användas för reklam- resp. marknadsföringsändamål så informerar vi dig om våra kampanjer i våra nyhetsbrev eller i en annan överföringsform som har överenskommits.

   Vi behandlar dina uppgifter också om du till exempel löser in rabattkuponger. Om du löser in en personlig eller en annan rabattkod via ditt kundkonto i vår webbshop så sammanförs dessa uppgifter med dina personuppgifter.

   7. Lämnas mina uppgifter ut till något tredjeland eller till någon internationell organisation?

   Dina uppgifter lämnas endast ut till ett tredjeland (alltså till ett land utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet – EEC) om detta antingen behövs för att kunna fullgöra din beställning eller om det är föreskrivet i lagen eller om du har samtyckt till det. Vi kommer att upplysa dig om respektive detaljer, såvida lagen föreskriver det, genom en särskild information.

   8. Vilka dataskyddsrättigheter har jag?

   Du som involverad person har följande rättigheter:

   • enligt art. 15 GDPR har du rätt att kräva, att vi lämnar ut information om dina uppgifter som vi behandlar;
   • enligt art. 16 GDPR har du rätt att kräva, att vi utan onödigt dröjsmål rättar felaktiga uppgifter eller att vi kompletterar de personuppgifter som vi sparar;
   • enligt art. 17 GDPR har du rätt att kräva, att vi raderar dina personuppgifter som vi sparar såvida dessa inte behövs för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
   • enligt art. 18 GDPR har du rätt att kräva, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du till exempel bestrider att dina personuppgifter är riktiga;
   • enligt art. GDPR har du rätt att kräva, att du får ut dina personuppgifter som du har lämnat ut till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format;
   • enligt art. 7:3 GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta innebär att vi i framtiden inte får fortsätta med den personuppgiftsbehandling som ditt samtycke gällde.

   Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (art. 77 GDPR i.V.m. § 19 GDPR (please check national law)).

   I samband med informationsrättigheten och raderingsrättigheten gäller begränsningarna enligt §§ 34 and 35 GDPR (please check national law).

   9. Invändnings rätt

   Om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen enligt art. 6:1 s. 1 bokstav f GDPR så har du enligt art. 21 GDPR rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om det finns särskilda skäl som gäller din speciella situation eller om invändningen rör direkt reklam resp. marknadsföring. I det sista nämnda fallet har du en generell invändnings rätt som vi då kommer att omsätta i praktiken även utan att du har gjort särskilda skäl gällande.

   Om du vill göra en invändning gällande eller återkalla ditt samtycke så räcker det att du skickar ett mejl till info(at)trixie.se.

   10. Är jag skyldig att tillhandahålla personuppgifter?

   Inom ramen av vår affärsrelation är du skyldig att tillhandahålla sådana personuppgifter som vi behöver för att kunna ingå en affärsrelation med dig samt för att kunna fullgöra och avsluta den. Du är även skyldig att tillhandahålla sådana personuppgifter som vi enligt lagen är skyldiga att samla in. Utan dessa uppgifter kan vi i regel inte ingå något avtal med dig eller att fullgöra en beställning. Vi kan då inte heller fullgöra ett avtal som redan har ingåtts och i förekommande fall är vi då också tvungna att avsluta affärsrelationen.

   11. Blir jag föremål för ett beslut som enbart grundas på en automatiserad behandling inbegripet profilering/scoring?

   För att ingå och fullgöra en affärsrelation tillämpar vi principiellt inga beslut som enbart grundas på automatiserad behandling av personuppgifter enligt art. 22 GDPR. Om vi skulle tillämpa ett sådant förfarande i enskilda fall kommer vi att informera dig om detta såvida det är lagligt föreskrivet.

   För att målinriktat kunna informera dig om produkter samt i rådgivningssyfte använder vi analysinstrument. Dessa instrument medger en behovsorienterad kommunikation och reklam resp. marknadsföring inklusive marknadsforskning och opinionsundersökningar.

    

   Formulär

   Om du klickar på möjligheten att få vårt nyhetsbrev så samtycker du samtidigt till att regelbundet få personrelaterad reklam och personrelaterade informationer om vårt produktsortiment antingen som mejl eller med posten. Du kan naturligtvis också när som helst återkalla ditt samtycke till att i framtiden få vårt nyhetsbrev eller andra mejl. För att göra det behöver du bara klicka på länken "Om du vill avbeställa vårt nyhetsbrev vänligen klicka här " längst ner på detta mejl eller också kan du kontakta oss på följande sätt: E-post: info@trixie.se , telefon: 0911-233300 adress: Bygelvägen 2, 945 91 Norrfjärden

   Dataskyddsrättsligt samtycke

   I och med att du skickar detta formulär till oss så bekräftar du, att du har tagit del av ovan nämnda informationer och dataskyddsupplysningarna som firman TRIXIE Sverige AB tillhandahåller och att du accepterar dessa.

   Rutor med en * är obligatoriska!

   Har du fyllt i alla rutor?

   Print page  
   Sök