Så mår din hund riktigt bra.

Ansvarsfulla hundägare ställer gång på gång frågor som vi besvarar och som vi har sammanställt åt dig. Läs vad som är bra för din hund och gör den lycklig - från kost till vård. Dra även nytta av våra andra erbjudanden: Hämta individuell rådgivning eller kontakta vår serviceavdelning. Hjärtligt välkommen bland hundvänner!

Ansvarsfulla hundägare ställer gång på gång frågor som vi besvarar och som vi har sammanställt åt dig. Läs vad som är bra för din hund och gör den lycklig - från kost till vård. Dra även nytta av våra andra erbjudanden: Hämta individuell rådgivning eller kontakta vår serviceavdelning. Hjärtligt välkommen bland hundvänner!

Varför är torrfodret från Happy Dog så speciellt?

Det är bara högvärdigt torrfoder som kan erbjuda en idealisk mångfald av naturliga ingredienser bestående av kött från olika djurslag med hög smältbarhet, tillgängliga spannmålsslag, verksamma örtkryddor, värdefulla mineralämnen, vitaminer och spårelement. Speciella recepturer gör det möjligt att svara mot de individuella behov som varje enskild hund kan ha. Torrfoder kan serveras torrt, men också uppmjukat i vatten! Och tänk på att en måltid med högvärdigt torrfoder i de flesta fall är betydligt billigare än en ranson burkfoder.

Hur varierad kost behöver en hund?

Inte ens det mest framgångsrika rovdjur har egentligen så mycket omväxling i naturen. För att kunna försörja flocken så bra som möjligt dödar den nämligen företrädesvis stora bytesdjur - och urvalet av sådana är inte särskilt stort. Men ett rovdjur ratar naturligtvis inte ett litet bytesdjur eller även olika vegetabiliska alternativ för att få lite omväxling i kosten.

Happy Dogs recepturer efterliknar den mångfald som naturen bjuder på genom en optimal kombination av ingredienser. Ännu mer omväxling får våra hundar genom godbitarna och tuggartiklarna som de får som mellanmål.

Det kan i och för sig vara nyttigt och nödvändigt att byta foder då och då, t ex under tillväxtfasen, dräktigheten och digivningen, på vintern när man är betydligt mindre aktiv än på sommaren o s v. Men det är inte nödvändigt att byta foder ofta bara för omväxlingens skull. Det är inte sällan att man då får en "kräsen" hund eller provocerar fram en försämring av välbefinnandet hos känsliga djur!

Vilken fodermängd är riktig?

Rekommenderade fodermängder gäller för hundar som för tillfället har idealvikt. För överviktiga hundar ska fodermängden om möjligt reduceras betydligt och/eller en omställning ske till ett foder med mindre fett. Slanka och aktiva djur får en något större mängd.

Hur ofta ska man utfodra en vuxen hund?

En till två måltider per dag är idealiskt för vuxna hundar. Måltiderna behöver inte vara lika stora, man kan fördela portionerna olika så att hunden t ex får 1/3 på morgonen och 2/3 på kvällen (eller tvärtom). För att undvika magomvridning rekommenderas minst 2 - ännu bättre - 3 måltider om dagen för utsatta raser!

Vad bör man tänka på när man byter foder?

Bäst är det om omställningen sker över flera dagar (3-4) för att organismen ska kunna anpassa sig till det nya fodret och den eventuellt helt annorlunda recepturen. För varje måltid blandas mer och mer av det nya fodret med det foder som hunden är van vid. Omställningen ska ske särskilt skonsamt under 7 (till 14) dagar för unga, äldre, matsmältningskänsliga och sjuka djur!

Vad ska man göra med kräsna hundar?

En del hundar älskar omväxling i kosten. Men du ska alltid vara konsekvent vid utfodringen eftersom den har mycket att göra med uppfostran. Den som är alltför generös och ständigt erbjuder nytt foder eller till och med "förfinar" fodret, "uppfostrar" inte bara hunden till att bli kräsen utan får inte sällan en svår hund!

Viktproblem

Min hund är för smal. Vad kan jag göra?                   

I ett sådant fall är det visserligen meningsfullt att ge en kost med hög energihalt men "högprestationsfoder" med mycket protein och fett hjälper ofta inte. Den höga halten protein kan hos djur med sådana anlag ha samma verkan som när man ger hästen havre! Djuren blir ännu nervösare och går inte riktigt upp i vikt trots att fodret är näringsrikt. Det är i så fall bättre att använda något större mängder av ett inte fullt så kraftigt foder eller/och komplettera med lite fett (i form av solrosolja, tistelolja etc) för att göra ransonen näringsrikare!

Jag tror att min hund är för tjock. Vad ska jag göra för att den ska gå ner i vikt?

1. Ta reda på viktstatus
För att få fram viktstatus hos ett djur ska det inte bara vägas utan även kroppsfettmängden bedömas genom att känna på vissa "skelettpunkter" på kroppen (revben, ryggrad, skulderblad, bäcken). I idealfallet ska dessa
skelettpunkter lätt kunna kännas och midjan synas tydligt. Har hunden tjock päls är det bäst att känna sig fram till huden genom att föra fingerspetsarna mothårs.

2. Viktminskning
För att uppnå en viktminskning är det viktig att byta till ett dietfoder, som visserligen har en reducerad energihalt men som ändå gör att djuret blir mätt och förser det med alla viktiga näringsämnen. Speciella recepturer
med en reducerad halt av kolhydrater, en måttlig protein- och fetthalt och en betydligt högre halt av fibrer har i sådana fall visat sig vara lämpliga. Protein- och fettkomponenterna ska ha en mycket hög kvalitet när en diet som syftar till viktminskning genomförs (Happy Dog Fit & Well
Light 1 Low Carb).
Den dagliga fodermängden ska visserligen motsvara den aktuella vikten
men alltid knappt och i idealfallet vägas upp exakt. När vikten har gått ner ska fodermängden anpassas på nytt nedåt. Djuret ska därför vägas minst varannan vecka. Det är viktigt att ge så få och så näringsfattiga godbitar och tuggartiklar som möjligt vid sidan om. Många hundar får knappast mer än en timmes motion om dagen. För många hundar är det därför mycket effektivt med extra motion om du vill att den ska gå ner i vikt och må bra. För äldre och sjuka djur ska typen av motion anpassas till de kroppsliga förutsättningarna.

3. Hålla vikten
När det eftersträvade målet har uppnåtts ska man byta till ett lämpligt foder, som är lätt men ändå välsmakande och mättande (Happy dog Fit & Well Light 2 Low Fat) för att hålla vikten.
För en stegvis omställning är en tidsrymd på ca 2-4 veckor lämpligt för att djuret ska kunna anpassa sig till den lägre fiberhalten. Den lägre fetthalten i recepturen gör att den uppnådda vikten håller sig stabil om motionen är adekvat och godbitar ges med eftertanke. Regelbundna viktkontroller och kontroll av mängden foder och godbitar bidrar till att hålla den uppnådda idealvikten konstant på lång sikt.

Hud & Päls

Min hund har hudproblem. Vad kan jag göra?

Hudproblem kan tyvärr ha många, mycket olika orsaker: för högt proteinintag, brist på essentiella fettsyror (ensidig kost, bristfällig kost, dåligt näringsupptag på grund av rubbningar i ämnesomsättningen), tillsatsämnen i foder eller godbitar, parasiter, bakteriella hudinfektioner, allergiproblem, organsjukdomar (njure, lever etc) och så vidare...
 
Det är därför inte möjligt att ge någon allmän rekommendation. Att byta foder kan ha en mycket positiv verkan om den hittillsvarande utfodringen inte kunde täcka hundens verkliga behov på bästa sätt. Ett råd från en expert vid val av den passande sorten kan i de flesta fall hjälpa till.

Om problemen visar sig vara envisa eller allvarliga ska man inte experimentera utan uppsöka en veterinär som är specialiserad på hudsjukdomar för att utreda orsakerna närmare och kunna vidta lämpliga åtgärder. I sådana fall räcker det inte med att bara byta foder.

Har min hund eventuellt en spannmålsallergi?

I många fall kan en allergi mot spannmål ligga bakom oklara och envisa hud- och matsmältningsproblem. När du misstänker något sådant rekommenderar vi en spannmålsfri sort som till exempel Happy Dog Sensible Nutrition AFRICA. Observera! Se absolut till att din hund i så fall inte får något foder eller godbitar med spannmål på sidan om! AFRICA har tagits fram för normalt aktiva vuxna hundar. En något större fodermängd ska därför beräknas för hundar som är relativt unga och aktiva.

Matsmältning

Min hund tenderar till matsmältningsproblem. Vad måste jag ta hänsyn till vid val av foder?

Det är tyvärr inte möjligt att ge några allmänna råd eftersom det finns för många olika orsaker till matsmältningsproblem:
rivalitet, stress, mag-tarm-infektioner, lever-/njursjukdomar, pankreasinsufficiens, foderallergi, foderintolerans, motilitetsrubbningar (rubbningar i mag-tarm-aktiviteten), missbildningar (t ex hos matstrupen => "falska kräkningar"), tarmvred, främmande föremål. Sällan: förgiftningar, tumörsjukdomar och så vidare.
 
Att byta foder till en lättsmält sort (t ex Happy Dog Adult Medium eller Supreme Sensible Neuseeland) är ett bra första steg. På grund av de många olika orsakerna är ett råd från en expert viktigt för att välja passande foder.

Om djurets välbefinnande är allvarligt stört och/eller problemen uppträder gång på gång ska man inte förlora onödig tid utan gå till veterinären med djuret. Det gäller framför allt för relativt unga och äldre djur. I de flesta fall är det nödvändigt med en extra behandling och en speciell diet. När diagnosen står klar är det dessutom mycket enklare att hitta det passande fodret för det enskilda fallet.
 
Det finns emellertid ett allmänt tips: Man ska inte byta foder i onödan om man har hittat ett passande. Och: Även när det gäller godbitar ska man hellre ge ett fåtal sorter som hunden tål och om möjligt inte experimentera!

Tänder

Hur kan jag hjälpa till att hålla hundens tänder friska?

Den mest effektiva åtgärden hos hunden liksom hos människan är att regelbundet borsta tänderna! Även torrfoder är mycket viktigt för tandvården och för att stärka bettet. Man kan visserligen inte helt förhindra tandsten hos djur med anlag för sådan men man kan i de flesta fall åtminstone fördröja bildningen. En annan viktig aspekt är att tandupphängningsapparaten stimuleras när större kroketter bits sönder och att man därigenom förebygger löst sittande tänder!

Vilket foder är mest lämpligt för min valp?

Vad en valp och/eller en unghund behöver under växtfasen beror i hög grad på hur stor eller hur tung den kommer att bli när den är vuxen.

Under de första levnadsmånaderna är tillväxten som intensivast - både hos stora och små raser. Det är därför särskilt viktigt med en balanserad kost med tillräckligt höga protein- och energihalter under de första levnadsmånaderna.

På grund av den mycket aktiva ämnesomsättningen hos små raser (upp till ca 10 kg) förändras inte behovet i väsentlig grad efter tandömsningen. Man ger dem därför valpkost tills de är färdigvuxna vid ca 9-12 månaders ålder.

När det gäller valpar av medelstora och stora raser är situationen annorlunda. För att bygga upp sunda och kraftiga muskler, ledband, senor och leder liksom för en glänsande päls behöver även dessa hundar tillräckligt med protein i början. När tandömsningen är avslutad (vid ca 5-6 månader) börjar emellertid behovet av protein att långsamt men tydligt sjunka. Ett för stort protein- och energiintag efter denna period kan ha en anabol effekt och därför orsaka allvarliga tillväxtrubbningar. Här rekommenderar vi att utfodra i 2 faser: Först proteinrikare valpkost och efter tandömsningen långsam omställning till ett mindre kraftigt juniorfoder. Denna 2-fas-utfodring är den bästa möjligheten att möta de reella behoven hos växande hundar av större raser. En sparsam utfodring ökar säkerheten vid uppfödning av stora hundraser avsevärt!

Hur mycket foder ska en valp få och hur ofta?

Ungefär fr o m den 4:e veckan vill valpen gärna ha något som är lite fastare. Då kan man börja ge den foder och vatten utöver modermjölken.

Omställningen sker långsamt: ca 4-6 gånger dagligen ger man antingen Happy Dog Baby Milk Probiotic, Flockenvollkost (valpvälling) eller uppmjukade mosade valpkroketter i färskt blandade små portioner. När valparna är ca 8 veckor får de bara 3-4 (men något större) måltider om dagen. Hundar som är över ett halvt år får foder ca 2 gånger per dag.

Den rätta fodermängden är beroende av valpens ålder, vikt och ämnesomsättning. Utfodringsrekommendationerna ger en bra vägledning. Den individuella fodermängd som behövs kan emellertid avvika något. Man ska dock undvika att över- eller underskrida fodermängden för att undvika ett för stort eller för litet intag! Är du osäker är det bäst att du i god tid rådgör med en expert!

När kan en valp övergå till vuxenfoder?

Byt till ett "vuxenfoder" (t ex Mini Adult) vid ca 9-12 månader hos små raser.

Mycket stora raser har ett högt proteinbehov fram till tandömsningen. Därför får även valpar av större raser först "riktigt" valpfoder. Först när proteinbehovet sjunker från och med den 6:e månaden går man långsamt över till ett speciellt foder för unghundar (fas 2). Den kroppsliga utvecklingen är så gott som avslutad med ca (15 till) 18 månader. Därefter byter man till ett "vuxenfoder". Vid behov – t ex för hundar som har en tendens att bli tjocka – kan man byta till Happy Dog Adult redan lite tidigare.

När är min hund en senior och vilket foder ska min seniorhund få?

När din hund blir äldre bör du se till att den får en särskilt skonsam kost. För hundar som är äldre än ca 10 år finns det därför speciella seniorprodukter: Happy Dog Supreme Senior och NaturCroq Senior. För äldre, mycket lugna hundar och sådana som tenderar att bli överviktiga kan man vid behov blanda Happy Dog Light med seniorfodret för att förebygga övervikt! Regelbundna undersökningar hos veterinär hjälper för övrigt att i god tid upptäcka åldersbetingade förändringar.

Sök