Veterinärer utan gränsers arbete gynnar djurens hälsa, människor och miljön i sina sex projektländer i östra Afrika. Där kännetecknas människorna av en rik historia och ofta omfattande kunskap som förts i arv genom generationer. Föreningen vill bevara detta värdefulla arv och utöka det genom veterinär- och humanmedicinsk kunskap. Kunskapen, erfarenheten och livsstrategierna för de personer som är inblandade i projekten är hjärtat i föreningens arbete – det stödjer dem i att leda en hälsosam och självbestämmande livsstil i harmoni med sina djur i en hälsosam miljö.

Happy Dog stödjer föreningens arbete: Varje köp av en av våra produkter främjar målet om en sund samexistens mellan djur, människor och deras miljö - en donation som bland annat hjälper till att uppnå en positiv, hållbar utveckling av djurskydd, livsmedelssäkerhet och veterinärtjänster.

Tack vare denna enastående gåvokampanj har redan 1,4 miljon Euro kommit in!

Under de senaste åren har följande projekt i SOS barnbyar kunnat realiseras genom detta belopp:

 • en varm måltid dagligen för 1 000 barn och elever i Bujumbura (Burundi),
 • byggnation av ett internat för flickor med 7 sovsalar,
 • byggnation av 4 nya verkstadsrum för områdena snickeri/elinstallation,
 • byggnation av ett avlopps- och reningsverk,
 • upprättande av en miljöstudie,
 • tjockare betongskikt i byggnadernas bottenvåningar samt
 • montering av ytterligare metalldörrar.

Med hjälp av Happy Dog kan barn och ungdomar i Kigali förbereda sig för ett oberoende liv och blicka fram mot en säker framtid.

Happy Dog stödjer en skola och ett yrkesutbildningscentrum i Kigali, Rwandas huvudstad och en SOS barnby i Burundi. På så sätt får unga människor möjligheten att starta ett självbestämt liv och föräldralösa barn erbjuds ett nytt hem.

Även du kan hjälpa

Stöd även du initiativet "Framtid för Afrika" genom att köpa Happy Dog Supreme Sensible Africa!*

 • Bara en enda animalisk proteinkälla 
 • Med glutenfri potatis 
 • UTAN spannmål

* Happy Dog skänker upp till 1,30 euro för varje såld förpackning Africa (från och med 1 kg).

 

 

Der Verband für das Deutsche Hundewesen (kort: VDH) (Tysklands nationella kennelklubb) är den ledande intresseorganisationen för alla hundägare i Tyskland - den första adressen när det gäller livet med hund, hundsport och hunduppfödning.

Vi på Happy Dog har ett nära samarbete med VDH och stödjer regelbundet organisationens kampanjer och evenemang genom vårt engagemang.

I början av juni varje år är det hundens dag i hela landet. Dagen firas stort med hundratals evenemang arrangerade av hundföreningar, veterinärmedicinska inrättningar och många andra organisationer.

Happy Dog stödjer i egenskap av officiell partner till VDH varje år arrangörerna i deras kampanjer med ett generöst antal foderprover som kan fördelas till alla deltagare.

Hundens dag 2016 äger rum den 5 juni.

Ansvar för människa, djur och miljö - det ligger Georg Müller, innehavare och verkställande direktör på vårt bayerska familjeföretag, starkt om hjärtat. "Miljöskydd är ett viktigt företagsmål i vår verksamhet. Vi vill avlasta och skydda miljön. Det är för oss en skyldighet gentemot kommande generationers människor och djur", säger han.

Flera olika åtgärder har vidtagits under de senaste åren:

 • Byggnation av en fotovoltaikanläggning (80 kWp) för alstring av grön el
 • Produktion med anläggning för kondensatåterföring för att uppnå lägre förbrukning av vatten och energi
 • Produktionsanläggningarna motsvarar alltid de senaste miljötekniska rönen
 • Som transportförpackningar används endast kartong som består av 100 % återvunnet papper.

Upp till 80 % av våra råvaror köper vi i regionen. Det uppstår därför inga långa transportvägar och miljön avlastas.

The Billion Tree Campaign - Growing Green
The Billion Tree Campaign - Growing Green

"Plant for the Planet" stödjs av Happy Dog: Sedan i början av 2011 investerar vi 5 cent per paket i nyplantering av skog - per år kan därmed förmodligen 2 500 träd planteras.

Projektet "Plant for the Planet" och särskilt kampanjen "The Billion Tree Campaign" (svenska: planteringskampanjen en miljard träd) har som målsättning att plantera en miljon träd i varje land på jorden.

Idén till kampanjen väcktes av den då 9-årige Felix som i samband med en hemläxa stötte på den kenyanska nobelfredspristagerskan Wangari Maathai. Miljöaktivisten har planterat 30 miljoner träd på 30 år för att binda koldioxid och bromsa klimatuppvärmningen.

Mangrover planteras till exempel inom ramen för ett skolprojekt i Kuala Gula, Malaysia. Mangroveskogar är där essentiella för fiskar, krabbor, kräftor och kräftdjur, hotade vilda djur- och fågelarter, växtvärldens variationsrikedom och som skydd mot havsstormar och tsunamier.

Zoo Augsburg
Zoo Augsburg

Happy Dog är en av huvudsponsorerna för Augsburgs zoo.
Vi engagerar oss för en artriktig djurhållning och stödjer därför Augsburgs zoo.

För att djuren i zoologiska trädgårdar ska kunna hållas så artriktigt som möjligt är flera åtgärder nödvändiga: Optimalt utformade hägn, individuell sysselsättning för de enskilda djurarterna och artriktig utfodring av djuren är bara några exempel som moderna zoologiska trädgårdar tar hänsyn till i dag.
 
För att kunna finansiera sådana åtgärder behöver den zoologiska trädgården finansiella medel av sponsorer.

Happy Dog stödjer programmet "Dogs & Storks" och följdprogrammet "The Dog & Baby Connection" med målet att öka säkerheten för nyfödda och småbarn i hushåll med hundar och att minska antalet hundar som lämnas bort på grund av att familjer får tillökning. Tack vare stöd från Happy Dog kan gratis föredrag för gravida med hund erbjudas.

Programmet har följande mål:

 • Att öka säkerheten för nyfödda i hushåll med hund.
 • Att genom upplysning minska blivande eller nyblivna föräldrars skepsis och osäkerhet.
 • Att minska antalet hundar som lämnas bort på grund av tillökning i familjen.
 • Att stödja familjer så att vardagen med baby och hund blir harmonisk.

Vad är det som gör "Dogs & Storks" och följdprogrammet "The Dog & Baby Connection" så unika?

Programmens innehåll grundar sig helt på vetenskaplig analys, beteendevetenskapen och modern djurträning och programmen löper framgångsrikt med över 130 föredragshållare i Amerika, Australien, Asien och Europa.

I Tyskland, Österrike och Schweiz koordineras de båda programmen av magister Bina Lunzer, cert. CBST.

Mer information om dessa program hittar du även på webbsiten:
www.familiemithund.info och www.familypaws.com

Happy Dog stödjer aktiva hundsportare från många grenar. Våra högkvalitativa produkter utfordras dessutom sedan årtionden tillbaka av framgångsrika uppfödare och lämnar ett värdefullt bidrag till talrika placeringar i de viktigaste tävlingarna och utställningarna i världen.

Sled dogs
Slädhundar

Happy Dog stödjer slädhundslag på en bred bas med t ex material och sponsorpengar. Vi utvecklar även speciella fodersorter som gör det möjligt för slädhundarna att prestera optimalt.

Youth team
Ungdomsteam

Happy Dog stödjer sedan många år engagerade barn och ungdomar som är aktiva inom hundsporten. De är aktiva i olika grenar - startar bland annat med sheltie, retriever eller schäferhund som partner, deltar i världsmästerskapen, tyska mästerskapen och många specialevenemang.

We feed world champions
Vi utfodrar världssegrare

Happy Dog produkter lämnar ett värdefullt bidrag till talrika placeringar vid världens största rashundutställning, SV-Bundessiegerzuchtschau, SV-Bundessiegerprüfung och andra nationella och internationella tävlingar.

Sök